Hem 0472-70953
Åsa mobil 070-3914693
Anders mobil 070-5876358

Vi som bor på Thoragård

Gården har funnits i familjen i åtta generationer sedan 1730-talet. Det i dag äldsta huset i originaluppförande är magasinet och är från 1850-talet. Det är magasinet som har klockstapeln med vällingklockan som ni kan se på bilden uppe till vänster.

På gården bedrivs i dag huvudsakligen jord- och skogsbruk. Jordbruket har sedan början av 1900-talet drivits av arrendator.

 

Anders, Wilhelm & Åsa samt gården norrifrån. Magasinet till höger.

Vi som bor på Thoragård är Åsa, Anders Wilhelm & Karin som bor i det röda huset och Margareta & Örjan i det gula.